سکوت سرشار از ناگفته هاست

از سخنان ناگفته

اعتراف به عشقهای نهان

*شعر از مارگوت بيکل*

البته اين سکوت ادامه نخواهد داشت بالاخره يک روزی سايت ديزباد هم رونق پيدا خواهد کرد ـ فعلا اين عکس را که به همت دوست عزيزمان کريم از زمستان ديزباد گرفته شده است به شما تقديم می کنيم تا ببينيم چی می شه!