سلام به همه ساکنين ديزباد!خوش آمد به هم ولايتی و ناهم ولايتی های عزيز و تشکر از مطالب بسيار قشنگتون.

روز درختکاری نزديکه و ديزباد چشم انتظار همت جوانانش٬ اميدوارم که بعد از روز درختکاری همه اماکن عمومی ديزباد سرسبز تر از هميشه باشه.

و امايک تجربه و پيشنهاد: بعضی از دوستان تقاضای حذف نوشته های افراد ناشناس و کسانی که خودشون رو معرفی نمی کنند٬ داشتند. اما باور کنيد که به مرور همه شما به اين نتيجه خواهيد رسيد که حذف پيغام افراد ناشناس و سانسور کردن مطالب نه تنها مشکلی رو حل نمی کنه بلکه صدها مشکل جديد به وجود می ياره. واقعا چه اشکالی داره که يک ناشناس وارد سايت بشه ٬حتی با دل پر و هدف نامشخص ٬ شايدجواب سوالش رو بگيره!٬ شايد هم از رفتار ناشایست خودش شرمنده بشه! پيشنهاد من اينه که بجای حذف پيغام افراد ناشناس٬ هدف از نوشتن اون پيغام رو بررسی کنيم و پاسخ منطقی بهش بديم٬ يا اصلا به اون پيغام توجهی نکنيم٬ به اين نکته بايد توجه داشته باشيم که با حذف پيام افراد ناشناس بسياری از مطالب زيبا و خواندنی حذف خواهد شد. البته ذکر اين نکته ضروريه که اگر شخص خاصی مورد اهانت قرار بگيره در اسرع وقت پيغام مربوطه حذف خواهد شد.

سخن برگزيده هفته:

- آدم برفی تنها يک پا دارد..... و چشمانش دکمه است و پيراهنش کهنه پاره ای٬ اما می خندد٬چرا که شانس اين را داشته باشد که‌ آدم برفی! باشد....

- مردم دو گروهند: دسته ای به آرزو رسيده که قانع نيستند و دسته ای تکاپو می کنند و نمی رسند....